ČSOP Kokonín - buňka Třebenice

Nejbližšší plánovaný program mimo pravidelného setkávání ve čtvrtek 15:05

  • 11.4.2024 ? hodina bude upřesněna Terenní botanická exkurze pod Koštálov. Pořádano spolu se školou Třebenice
  • Datum a hodina bude upřesněna - Procházka za ptačím zpěvem

Fotky z naší kamery v lese

ČSOP ČSOP ČSOP ČSOP ČSOP

Objevování hradu Koštálov - odkaz na 3d animaci I.Lehkého

ČSOP ČSOP

Rozdělávání ohně různýmy způsoby

ČSOP

pálení dřevěného úhlí

Větve ze zahrady můžeme spálit na popel, ale mnohem moudřejší je z nich vyrobit dřevěnné uhlí. Dřevěnné úhlí po zapracování do půdy váže vodu, živiny a CO2.
ČSOP ČSOP

Oživování robota OTTO

ČSOP ČSOP

Budky pro ptáky

ČSOP ČSOP

Pravidelná setkání dětské skupiny ochránců přírody

ČSOP
Pokud to počasí dovolí většina programu se odehrávat venku. Program se inspiruje Komenského vševědou a světem v obrazech. Není tedy jen o přírodě, ale i o technice a dovednostech, fyzické výdrži a spolupráci. Nejvhodnější je pro první stupeň ZŠ, ale není žádné omezení. Větší děti pomáhají menším, učastní se na přípravě programu. Společně chodíme v okolí Třebenic a pod Košťálovem. Při špatném počasí využíváme základnu na evangelické faře. Většinou končíme v 17:00. Občas po dohodě je program delší. Poplatek na rok je 290 kč. Dítě se poplatkem automaticky stává členem Českého svazu ochránců přírody. Zároveň je tím i pojištěnné. Kroužek vedou Jan Zalabák a Iveta Šamšulová z Třebenic. Do kroužku mladých ochránců přirody je třeba se přihlásit na jan.zalabak@trebenice.cz 604773288. K přihlášení je třeba: Telefonní číslo na rodiče a jejich adresa. Sdělit případná zdravotní omezení dítěte. (např. alergie na štípnutí včely) Na kroužek je nejvhodnější domácí oblečení, které lze umazat.

Témata: Cesta vody. Kde pramení voda a proč. Poldry a retence vody v krajině. Déšť. Hmyz ve vodě. Komár, vážka, potápník a další. Návštěva Úpravny vody a čistírny odpadních vod.
Les. Poznávaní stromů. Proč kde který roste. Poznávaní dřeva. Zpracování dřeva.
Ptáci. Výroba budek. Poznávání ptáků. Procházka s ornitologem.
Cesta odpadu. Návštěva Skládky odpadu. Jak netvořit odpad. Účast na ukliďme česko.
Paměť krajiny. Hrad Košťálov, Blešno, Oltářík, Klapí. Třebenický kancionál.
Ovocnaření. Výsadba stromů. Štěpení, a řez stromů. Strom ze semínka.
Byliny květiny. Sběr bylin a sušení. Praktické použití. Hlaváček Jarný atd.
Včely. Seznámení se s včelařením. Vytáčení medu.
Cesta elektriky. Rozebrání počítače na díly. Sestavení robota Otto.