ČSOP Kokonín - buňka Třebenice

ČSOP Třebenice

ČSOPNáš spolek vzniknul a funguje jako buňka ZO ČSOP Kokonín. Tato základní organizace ČSOP nám poskytuje podporu a jsme její nedílnou součástí. Působnost naší buňky je soustředěná na obec Třebenice a její okolí.

Nejbližší akce

Další plánovaná akce bude až úkliďme česko na jaře 2024

Pravidelná setkání dětské skupiny ochránců přírody

ČSOP
Pokud to počasí dovolí většina programu se odehrávat venku. Program se inspiruje Komenského vševědou a světem v obrazech. Není tedy jen o přírodě, ale i o technice a dovednostech, fyzické výdrži a spolupráci. Nejvhodnější je pro první stupeň ZŠ, ale není žádné omezení. Větší děti budou pomáhat menším. Chodíme v okolí Třebenic a pod Košťálovem. Při špatném počasí využíváme základnu na evangelické faře. Většinou končíme v 17:00. Občas po dohodě je program delší. Poplatek na rok je 290 kč. Dítě se poplatkem automaticky stává členem Českého svazu ochránců přírody. Zároveň je tím i pojištěnné. Kroužek vedou Jan Zalabák a Iveta Šamšulová z Třebenic. Do kroužku mladých ochránců přirody je třeba se přihlásit na jan.zalabak@trebenice.cz 604773288. K přihlášení je třeba: Telefonní číslo na rodiče a jejich adresa. Sdělit případná zdravotní omezení dítěte. (např. alergie na štípnutí včely) Na kroužek je nejvhodnější domácí oblečení, které lze umazat.

  • Nejbližšší plánovaný program 2023:
  • 5.10.2023 15:05 - 17:00 Seznamovací schůzka pod Koštálov
  • 12.10.2023 15:05 - 17:00 Výroba ptačí budky
  • 19.10.2023 15:05 - 17:00 Sázení stromů

Výběr z připravených témat: Cesta vody. Kde pramení voda a proč. Poldry a retence vody v krajině. Déšť. Hmyz ve vodě. Komár, vážka, potápník a další. Návštěva Úpravny vody a čistírny odpadních vod.
Les. Poznávaní stromů. Proč kde který roste. Poznávaní dřeva. Zpracování dřeva.
Ptáci. Výroba budek. Poznávání ptáků. Procházka s ornitologem.
Cesta odpadu. Návštěva Skládky odpadu. Jak netvořit odpad. Účast na ukliďme česko.
Paměť krajiny. Hrad Košťálov, Blešno, Oltářík, Klapí. Třebenický kancionál.
Ovocnaření. Výsadba stromů. Štěpení, a řez stromů. Strom ze semínka.
Byliny květiny. Sběr bylin a sušení. Praktické použití. Hlaváček Jarný atd.
Včely. Seznámení se s včelařením. Vytáčení medu.
Cesta elektriky. Rozebrání počítače na díly. Sestavení robota Otto.